Statutul ARCASF

„ARCASF” este desemnată prin acest Statut – Asociație și funcționează în temeiul OG / nr. 26/2000 fiind o asociație apolitică cu caracter non-profit.

Vezi Statutul în format pdf.